Practitioner Product owner

Двудневен сертификационен курс за ролята Product Owner, организиран съвместно от Soft Academy и AgilePool

Сертификационният курс “Practitioner Product Owner” е двудневно практическо обучение, целящо да подготви за реална работна среда бъдещи и вече започнали своя професионален път професионалисти, които искат да се развиват в ролята Product Owner. Обучението дава възможност за придобиване на ключов опит в Agile Product домейна. За разлика от повечето Product Owner курсове, ние излизаме от рамката Скръм и обхващаме широк обем от теми и практики, така че да покрием в пълнота всички ключови характеристики на работата на един реален Product owner. Обучението е практическо, стилът е интерактивен, разглеждат се множество реални ситуации и казуси, работи се в групи и се провеждат множество игри и симулации, така че материята да бъде усвоена по най-добрия начин. Workshop-ите покриват практически теми, като: работа със Scrum и Kanban Екипи, клиенти и stackholder-и, както и всички най-популярни Agile практики.

За кого е предназначен?

“Practitioner Product Owner” е изключително подходящ за бъдещи и настоящи продуктови специалисти, които искат да се развиват в ролята Product Owner. За всеки заемащ позиция свързана с управлението и разработката на продукти в динамична среда, обучението дава възможност за придобиване на полезен и ключов опит в Agile Product домейна.

Най-сериозен интерес към обучението имат хората заемащи или целящи да заемат, някоя от следните роли: Product owner, Product manager, Организационен лидер, Project Manager и Team Lead, тъй като имат възможността за подобрение на текущите знания и усвояване на  Agile/Lean Product умения. Курсът е особено подходящ е за хора, които искат да внедрят Agile във вече съществуващ контекст.

Цели на обучението

Обучението обхваща както базови, така и задълбочени теми в целия спектър на Agile/Lean Product домейна. Основен фокус е работата с Agile екипи и клиенти, управление на изискванията, стратегическо планиране, продуктов мениджмънт и иновации. Курсът изгражда реални работни навици и спомага усвояването на Agile мисленето. Ще покрием множество Аджаил техникиDesign thinking, Lean Start-up, Customer Discovery, Scrum Framework и KanbanЦелта ни е курсистите, които искат да се развиват като Аджаил продуктови специалисти, да се справят добре както на интервю за работа, така и в реална работна среда. Да имат нужното разбиране за задълженията зад ролята Product Owner.

За лекторите

Нашите лектори са с с над 10 годишен опит в ИТ сферата. Работили са с някои от най-големите компании в сектора и са признати специалисти в Agile и Lean домейна. Като Аджаил Коучове и консултанти, те водят множество курсове, преподават в университети и различни компании. За разлика от много други, които “четат” лекции, нашите лектори идват от практиката и практическият им опит е в основата на обученията им. Дългогодишната им работа с различни по големина екипи и организации ги прави от най-атрактивните и често срещани участници в конференции и публични сесии.

Програма

 • Agile Fundamentals
 • Scrum Framework Deep Dive
 • Agile Product Development
 • Product Owner daily routines
 • Kanban & Lean
 • Agile Requirements
  • Planning and Releasing
  • User stories and Backlogs
  • Sizing and Prioritization techniques
  • Product requirements at Scale
 • Value Driven Development
  • Customer discovery
  • Lean Start-up
  • Design Thinking
  • Innovation techniques

Цена и детайли

Времетраене: Курсът ще бъде проведен в 2 пълни дни, които ще се проведат в рамките на един уикенд

Дати: 13.04.2019 (събота) и 14.04.2019 (неделя), от 10:00 до 17:00 часа

Адрес: Зала на Soft Academy; гр. София, кв. Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 4, ет. 2;

Карта в google maps и street view

Карта в bgmaps.com

Цена: 350 лв. с ДДС

Записването, става след предварително потвърждение. За регистрация и запитвания се свържете с нас чрез някой от следните канали:

Свържете се с нас

Close Menu